Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

logofinamikro

 Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες της η Υποεπιτροπή Ελληνισμού Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου της Βουλής των Ελλήνων

Στη συνέχεια της ειδικής συνεδρίασης που είχε πραγματοποιηθεί τον παρελθόντα Μάιο συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή της Μόνιμης Επιτρο- πής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων που απασχο- λούν τις αναφερόμενες στον τίτλο εκπατρισμένες Κοινότητες, αλλά και των αντίστοιχων Ομογενειών.

Πρόεδρος της Υποεπιτροπής έχει οριστεί ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρολιάκος. Στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 11/11/2016 από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ετέθησαν και προτάθηκαν λύσεις για τα ζητήματα:

  • Ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αντιμετώπιση των Κωνσταντινουπολιτών που δεν έχουν πολιτογραφηθεί ως «Πολιτών Τρίτης Χώρας» με συνέπεια να παραβιάζονται νόμοι που η Πολιτεία είχε υιοθετήσει από την δεκαετία του 1950 ειδικά για τους Ομογενείς που έφθαναν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης προκύπτουν ζητήματα όπως: (α) η άρνηση του ΙΚΑ να παρέχει ιατρο- φαρμακευτική κάλυψη σε προστατευόμενα μέλη, (β) οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την ανανέωση των αδειών παραμονής και την έκδοση του ΕΔΤΟ (Ειδικού Δελτίου Ταυτότητα Ομογενούς). Παρεμφερή προβλήματα ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση θεμάτων σχέ- σεων με το δημόσιο που αρκετές φορές ζητείται από συμπολίτες μας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν έχει δηλωθεί η γέννηση τους στις Προξενικές αρχές της Τουρκίας αλλά και δεν έχουν πολιτογραφηθεί ως πολίτες της Ελλάδος.
  • Επίσης τονίστηκε και προτάθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας και μεταξύ αυτών το Υπουρ- γείο Παιδείας να ορίσει ειδικούς της παιδαγωγικής επιστήμης που θα συντάξουν έκθεση αξιολόγησης για την Ομογενειακή Παιδεία.

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες από διοικητικής άποψης. Ελπίζουμε ως Οι.Ομ.Κω. ότι οι πα- ρεμβάσεις της νομοθετικής εξουσίας θα βοηθήσουν στην επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που η λύση του χρονίζει.

 

 

Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Συμπληρωματική Συνεδρίαση Διάστασης Ανθρώπου: «Οι  Μειονότητες  ως Γέφυρες μεταξύ κρατών και η  Ένταξη τους»

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ στην Βιέννη 10-11 Νοεμβρίου 2016, συμμετείχε η Οι.Ομ.Κω, με τον αντιπρόσωπο της Georg Gstrein. Στην παρέμβαση που έγινε εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. τονίστηκε ότι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης έχει τραγικές εμπειρίες από τους προσχεδιασμένους διωγμούς που υπέστη σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας με την επίκληση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Στη συνέχεια αναλύθηκαν σύντομα οι μαζικής κλίμακας διωγμοί που υπέφερε η Κοινότητα με αποτέλεσμα σήμερα κατά 98% η Κοινότητα να ζει εκπατρισμένη. Βέβαια σήμερα έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρ- θηκε στην παρέμβαση, οι παραβιάσεις κατά των μη-Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Τουρκία ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την αντιδημοκρατική πορεία της Τουρκίας, την παραbίαση των θεμελιωδών νόμων της χώρας και των διεθνών υποχρεώσεων της που έχει υπογράψει. Στο συμπέρασμα η Οι.Ομ.Κω. κάλεσε για ακόμα μια φορά την σημερινή Κυβέρνηση της Τουρκίας να επιταχύνει τα μέτρα αποκατάστασης και επανορθώσεων που οφείλει προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης με βάση τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω. Το κείμενο της παρέμβασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω,

 

Συγχαρητήρια Επιστολή του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προς τον καθ. Κώστα Γαβρόγλου με την ανάληψη καθηκόντων του ως Υπουργού Παιδείας

 Προς: Αξιότιμο καθ. Κώστα Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας

Αγαπητέ συμπολίτη Κώστα,

6 Νοεμβρίου 2016

Με πολλή χαρά βλέπουμε την ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Παιδείας και ως Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σου ευχόμαστε επιτυχίες και δύναμη στα νέα σου καθήκοντα με υγεία και καλά αποτελέσματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι η γόνιμη μας συνεργασία για το καλό της Ομογενειακής Παιδείας της Πόλης θα ενισχυθεί με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σου.

Στη διάθεση σου πάντα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

Νικόλαος Ουζούνογλου                   Νικόλαος Αναγνωστόπουλος Πρόεδρος

Πρόεδρος                                                Γενικός Γραμματέας

 

                                 Ανακοίνωση

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα

(31/10/2016)

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για πέμπτη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών  (μερική  οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου  που κατάγονται  αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 25/11/2016. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email:  nnap@otenet.gr.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:                                                  Email:

Διεύθυνση οικίας:                                         Λύκειο φοίτησης:

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη:

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει :

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την  υποβολή των βαθμών με πιστοποιητικό του σχολείου για το

 προηγούμενο έτος σπουδών):

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι     Όχι

 

Σύντομα νέα από τις Δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω.

Με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω, στάλθηκαν 1200 διδακτικά βιβλία, εγκεκριμένα στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Μορφωτικού Πρωτοκόλ- λου, στα σχολεία της Ομογένειας (αφορούν τις σειρές Μαργαρίτα και τα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου που είχαν καταρτιστεί από την Οι.Ομ.Κω.). Η μεταφορά έγινε με χορηγία του συμπολίτη μας Κωνσταντίνου Σανταλτζίδη, Προέδρου της Εφορίας των Αγίων Αποστό- λων Φερίκιοϊ.

Συνεχίζεται η υποστήριξη από την Οι.Ομ,Κω, του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρομίου.

Δύο εθελόντριες αρχιτεκτόνισσες στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS έχουν μεταβεί στην Πόλη και εργάζονται για την σύνταξη μελέτης συντήρησης της Σχολής Γαλατά.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s